ingiaynote
ingiaynote
 
Copyright © 2014 ingiaynote.net All Rights Reserved. Visited: 244053

Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế An Việt chuyên sản xuất các loại giấy Notes | giay note chất lượng cao, giá tốt nhất Viẹt Nam.

Giấy Notes loại 2x3"  có lớp dính, màu vàng dùng để tạo ghi chú nhanh,  tiện dụng.

Loại 100 tờ/tập